Geschillenbeslechting

Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie voor online aankopen en verkopen binnen de EU. De ODR is actief sinds 9 januari 2016 en fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Hier vindt u de website http://ec.europa.eu/odr
Het e-mailadres van onze website is info@lesjumelles.be

Komen we er samen toch niet uit, dan kun je je als consument wenden tot Becom. Becom zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper als de klacht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk. Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital