Privacybeleid

Privacyverklaring LES JUMELLES BV

Dit is de privacyverklaring van www.lesjumelles.be (hierna: LES JUMELLES). Op deze pagina laten we u weten welke persoonlijke informatie we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze informatie verzamelen en hoe we uw gebruikerservaring verbeteren. De gegevens die wij over u verwerken, worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd.

Dit gebruik wordt gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing zal zijn.

1.Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals verzameld op deze website is de eenmanszaak LES JUMELLES BV, met maatschappelijke zetel te Merksemsebaan 407, 2110 Wijnegem, België en ondernemingsnummer BE0736 477 250 hierna genoemd naar "ons bedrijf" of "wij".

2. Welke soorten informatie verzamelen we?

We verzamelen voornamelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u onze website en onze diensten gebruikt, evenals informatie die u niet rechtstreeks aan ons verstrekt, maar die wordt verzameld wanneer u onze website gebruikt, zoals het type apparaat dat wordt gebruikt om de website- en lokalisatiegegevens enz. , bijv. wanneer u:

Doet aankopen in onze e-shop:

 • Abonneer u op onze nieuwsbrief,
 • Gebruik ons ​​contactformulier,

bij gebruik van onze website.

We verzamelen verschillende soorten informatie, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en het gebruik dat u van onze website maakt.

Als u aankopen doet in onze e-shop: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het registratieformulier, als u een particulier bent, uw adres, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en indien nodig mobiel nummer en faxnummer. Als u een bedrijf bent, de bovenstaande informatie, evenals uw bedrijfsnaam en btw-nummer.

 • Bij gebruik van ons contactformulier: we verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief: we verzamelen uw naam en e-mailadres.
 • Wanneer onze website de Google Analytics-tool gebruikt: we verzamelen informatie over uw interessegebieden, uw activiteit op de website en e-shop, uw aankopen of bestellingen, de duur van uw verbinding, datum, tijd, IP-adres en verwijzende website geregistreerd. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan contactgegevens of andere persoonlijke gegevens.
 • Als u ons belt of e-mailt: wij verzamelen uw e-mailadres en/of telefoonnummer en alle andere gegevens die u ons verstrekt.

Ons bedrijf gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om zo rapporten over de website aan Magalie Aerts te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Magalie Aerts heeft Google geen toestemming gegeven om via Magalie Aerts verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

3. Waar gebruiken we deze informatie voor?

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om het contract met u uit te voeren;
 • Om u te informeren over de bestelling die u heeft geplaatst;
 • Om u een goede klantenservice te bieden;
 • Het onderhouden en optimaliseren van de website en bijbehorende technologieën;
 • Marketingdoeleinden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Persoonlijke gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.

3.1. Algemene doeleinden

Les Jumelles BV zal uw Persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Het onderhouden en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van bepaalde personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, met de rechtsgrond van uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek naar onze website;
 • Om de door u gestelde vraag te kunnen beantwoorden met de rechtsgrond van uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en campagnes door Les Jumelles BV zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang bij bestaande klanten of uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming indien u nog geen klant bent van Les Jumelles BV. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven door gebruik te maken van de opt-out-faciliteit in onze nieuwsbrieven of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon;
 • Het leveren en factureren van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een door u gevraagd contract en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Les Jumelles BV een legitieme interesse om dit te doen.

3.2. Directe marketing

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

U kunt uw toestemming voor direct marketing te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van reden intrekken. Al onze e-mails bevatten speciaal hiervoor een afmeldlink onderaan de e-mail.

4. Hoe worden deze gegevens gebruikt?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonlijke gegevens altijd met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

 • Wij verzamelen uw naam en e-mailadres zodat wij u onze nieuwsbrief kunnen sturen met de rechtsgrond van uw ondubbelzinnige, uitdrukkelijke toestemming.
 • Als je een bestelling plaatst, verwerken we je naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres zodat we je bestelling kunnen verwerken en leveren, met als rechtsgrond de uitvoering van het contract.

Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt voor het volgende doel:

 • Je producten/diensten leveren en de levering verbeteren, klachten afhandelen en een goede after sales service garanderen;
 • Om uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • Biedt u loyaliteitsvoordelen;
 • Communiceren met u;
 • Om onze activiteiten te beheren;
 • Onze marketing- en advertentiecampagnes uitvoeren;
 • Voorkom fraude;
 • Zorg voor de veiligheid van de website;
 • Om te voldoen aan de facturatiewetgeving;
 • Het uitvoeren van statistische analyses met betrekking tot onze klanten zoals bezoek- en klikgedrag op onze website, zodat onze diensten en producten kunnen worden geëvalueerd en bijvoorbeeld wordt gecontroleerd of promotiecampagnes effectief zijn.

Meer informatie:

Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, ondersteunt ons bedrijf altijd:

 • In dat geval is het bedrijf verplicht deze toestemming (manier en datum waarop de toestemming is verkregen) voor elke gebruiker te documenteren. Daarnaast raden wij aan om – voor zover mogelijk – gebruik te maken van een ‘voorkeuren’-pagina waar de gebruiker een overzicht krijgt van de verwerkingsactiviteiten waarvoor hij toestemming heeft gegeven en – in voorkomend geval – hij de mogelijkheid krijgt om zijn toestemming voor bepaalde deze verwerkingsactiviteiten in te trekken.die u in deze context hebt gegeven, of expliciet (door het juiste vakje aan te vinken tijdens het browsen op onze website), of impliciet, waarbij uw toestemming volgt uit uw gedrag op onze website (bijvoorbeeld door ervoor te kiezen contact met ons op te nemen via het contactformulier) In in dat geval heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken;
 • Of op een ander wettelijk criterium: bijvoorbeeld als het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een van de partijen bent of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn . In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw wezenlijke belangen te behartigen of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te realiseren.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. We proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Voor alle gegevens geldt dat deze worden gebruikt voor de met u gesloten overeenkomst. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van LES JUMELLES of die van een derde partij. We zullen deze informatie niet combineren met andere persoonlijke informatie die we hebben. LES JUMELLES respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van LES JUMELLES. U dient zich ervan bewust te zijn dat LES JUMELLES niet verantwoordelijk is voor privacyverklaringen van andere sites en bronnen. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring op de startpagina, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

5. Op welke rechtsgrond worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Verordening verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

Op basis van de uitvoering van het contract zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen die op zijn verzoek worden genomen;
Op basis van de naleving van wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder facturering;
Op basis van ons gerechtvaardigd belang om informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten te sturen;
Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzenden van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

6. Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u deze verwijderen?

U heeft recht op inzage in uw gegevens, recht op correctie van uw gegevens, recht op verwijdering van uw gegevens, recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, recht op beperking van de verwerking van uw gegevens en het recht om uw gegevens over te dragen.

Conform de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om:

 • Om uw gegevens en de essentiële informatie met betrekking tot de verwerking (verwerkingsdoeleinden, categorieën gegevens die worden verwerkt, enz.);
 • Om te verzoeken dat dergelijke gegevens worden gecorrigeerd of, indien nodig, verwijderd onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 17 van de AVG, en in het bijzonder wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld / verwerkt of wanneer u trekt uw toestemming in;
 • Verzet tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, waaronder verwerking voor direct marketingdoeleinden; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, behalve om legitieme en zwaarwegende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • Verzoek om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en in het bijzonder wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren; en
 • Uw persoonsgegevens ontvangen in een vorm die het mogelijk maakt ze over te dragen, in het bijzonder om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 20 van de AVG en, indien technisch mogelijk, om de gegevens te verkrijgen die rechtstreeks worden overgedragen van de ene controller naar de andere

U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij per e-mail naar het adres info@lesjumelles.be of per post naar het adres Merksemsebaan 407, 2110 Wijnegem, België.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen gericht worden aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Je gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig. De bewaartermijn van uw gegevens zal in ieder geval nooit langer zijn dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze diensten te leveren en voor de doeleinden beschreven in punt 3 & 4 hierboven.

De bewaartermijn van uw gegevens is in ieder geval nooit langer dan

 • Duur van uw verbinding met onze website
 • Duur dat persoonlijke account actief is
 • Vanaf aankoop goederen tot 10 jaar na aankoop (boekhoudrecht).

U kunt ons ook altijd vragen om uw gegevens te verwijderen. In dit verband verwijzen we naar punt 5 hierboven.

8. Derden

Door akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld met derden. Met deze derden hebben wij afspraken gemaakt of een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij zullen geen gegevens delen met andere partijen dan die welke in dit artikel zijn opgenomen, tenzij LES JUMELLES daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Woo handel en apps
 • Accountant
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • Paypal
 • Hostingdiensten
 • Mollie

9. Worden uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen?

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte, zodat de bescherming ervan volledig is beveiligd. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte als we ervoor kiezen om werk uit te besteden. Een dergelijke overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd, zoals die vermeld in punt 4 hierboven, of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt.In dit opzicht verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en voldoende beschermingsniveau voor uw gegevens te garanderen, in het bijzonder door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde typecontractclausules of andere middelen die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens gegevens

Activiteiten waarbij derden betrokken zijn:

 • Verzending van pakketten – My Parcel (als pakketten buiten de Europese Unie worden verzonden)
 • Webanalyse – Google Analytics
 • Nieuwsbrieven versturen – Mail Chimp

10 Hoe garanderen we de veiligheid van uw gegevens?

We nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen mogelijke vernietiging, verlies of wijziging volledig te garanderen.

Ons bedrijf neemt onder meer de volgende maatregelen:

 • Screening van ruimtes met gevoelige inhoud
 • Beveiliging van netwerken
 • Beveiligde SSL-verbinding: met SSL worden transactiegegevens versleuteld via internet. Een beveiligde SSL-verbinding herken je aan het 'slotje' in de onderste statusbalk van je browser.
 • Firewalls

Hoewel we er alles aan doen om een ​​datalek te voorkomen, is het mogelijk dat er een hack plaatsvindt. Bij een datalek hebben we duidelijke procedures opgesteld om eventuele schade tot een minimum te beperken. Wij zullen een datalek altijd melden bij de bevoegde autoriteit.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Mailchimp en Google Analytics. De informatie met betrekking tot de verwerking van deze gegevens maakt geen deel uit van dit beleid. We verwijzen in dit verband daarom naar de relevante bepalingen van het beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten met betrekking tot die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

11. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele wijzigingen en/of wijzigingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. U krijgt geen melding wanneer de privacyverklaring wordt gewijzigd, het is dus raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

12. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden, hierbij worden al uw gegevens verwijderd die bij ons bekend zijn.
 • Inzagerecht. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die je van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Met andere woorden: het recht op een menselijke kijk op beslissingen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Als u een verzoek wilt indienen voor een van de bovenstaande rechten, kunt u een e-mail sturen naar info@lesjumelles.be We reageren zo snel mogelijk, maar minimaal binnen 1 maand.

13. Cookies

Les Jumelles maakt gebruik van cookies omdat we je privacy willen garanderen en de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze webwinkel willen verbeteren, vinden we het belangrijk dat je weet hoe en waarom we cookies gebruiken.Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen we er bijvoorbeeld voor dat:

 • Navigeren door de Les Jumelles-website wordt gemakkelijker voor u
 • We kunnen u speciale functies aanbieden, zoals recent bekeken artikelen of alternatieve artikelen op basis van uw interesses
 • We kunnen meten hoe onze online winkel wordt gebruikt en waar we deze verder kunnen verbeteren
 • Laat je advertenties en aanbevelingen zien op basis van je interesses
 • We kunnen herkennen welk apparaat u gebruikt wanneer u ons bezoekt
 • We kunnen registreren hoe vaak een advertentie wordt weergegeven om advertenties beter af te stemmen op uw behoeften en interesses en om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt

We gebruiken analytische cookies met de hulp van derde partijen om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen we ervoor dat de beleving met onze webwinkel continu geoptimaliseerd wordt. De volgende gegevens worden onder andere opgeslagen:

 • Uw voorkeurstaal of regio van verblijf
 • Het IP-adres, dat anoniem is gemaakt
 • Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm en welk apparaat u gebruikt
 • Vanaf welke pagina je in de webwinkel bent beland
 • Wanneer en hoe lang je de webwinkel bezoekt of gebruikt
 • Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de webwinkel. Bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagen, het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen
 • Welke pagina's je bezoekt in onze webshop

We gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze webshop
 • De tijdsduur per bezoek meten
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze webwinkel bezoekt.

14. Cookies uitschakelen

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct werken als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

15. Aanpassen/uitschrijven nieuwsbriefservice

Onderaan elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen of om u af te melden.

16. Communicatie aanpassen/uitschrijven

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

17. Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

 •  Contactformulier op onze website
 • Per e-mail naar info@lesjumelles.be
 • Per post op het adres Merksemsebaan 407, 2110 Wijnegem, België
 • Telefoon op 0032 3 664 36 26

Les Jumelles BV

Merksemsebaan 407
2110 Wijnegem
België

TVA: BE 0736.477.250

IBAN: BE54 7360 6513 8897

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (GBA) op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

.