<tc>Geschillenbeslechting</tc>

Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie voor online aankopen en verkopen binnen de EU. De ODR is actief sinds 9 januari 2016 en fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Hier vindt u de website http://ec.europa.eu/odr
Het e-mailadres van onze website is info@lesjumelles.be

Als we er samen niet uitkomen, kan de consument contact opnemen met SafeShops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht gegrond lijkt. Er is ook een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst (​https://consumentenombudsdienst.be/nl​)